Bibob beleid

Als u als gemeente de Wet Bibob wilt gaan toepassen, dan is het van belang dit vast te leggen in een Bibob-beleidslijn. Daarbij is het van belang dat deze Bibob-beleidslijn datgene vertegenwoordigt waar u als gemeente klaar voor bent. Zeggen de Wet Bibob toe te passen, maar feitelijk niet of onvoldoende doen wekt geen vertrouwen bij de (bonafide) burger en lokt malafide vergunningaanvragers aan, terwijl het nu net de bedoeling is deze laatsten te weren.

Meerdere gemeenten hebben een Bibob-beleidslijn vastgesteld en maken er daarna niet of onvoldoende gebruik van. Ook zijn er gemeenten die na vaststelling van de Bibob-beleidslijn de indruk hebben “er al te zijn” en geen verdere implementatie van de Wet BIBOB doorvoeren. Ook daar zijn malafide vergunningaanvragers snel achter.
Veel overheden maken het verschil in een actieve en passieve toepassing of kiezen er voor om op het geheel van Bibob-onderwerpen actief te gaan inzetten. Vaak is de aanleiding dat uit ondermijningsbeelden van het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum)

Gekozen wordt voor bredere toepassing van de Wet Bibob.
Het is bij de vaststelling van de Bibob-beleidslijn wel van belang eerst binnen uw gemeente te checken of u als gemeente er ook klaar voor bent. Hebben de afdelingen of de medewerkers voldoende kennis om de Wet BIBOB toe te passen, is de juridische know-how aanwezig, zijn afdoende privacy- en informatiebeveiligingsmaatregelen getroffen. Allemaal zaken die nauw samenhangen met het vaststellen van een BIBOB-beleidslijn.
Met uitbreiding van de Wet Bibob in 2019 staan veel gemeenten voor de keuze hoe deze nieuwe wet Bibob toe te passen en beleid daar op te maken c.q. aan te passen.
 
De Bibob-academie kan u als gemeente adviseren hoe u uw BIBOB-beleidslijn kunt (laten) opstellen en vastleggen.
 
Wilt u meer weten of wilt u hierover een afspraak maken neem s.v.p. contact op.

Bibob-Academie in coronatijd.
Ondanks dat we te maken hebben met een hardnekkig coronavirus gaan de trainingen binnen de Bibob-academie gewoon door en wel online via MS Teams. Lees alles over onze maatregelen en het aanbod via deze link:


Vijfdaagse daagse BIBOB-opleiding (volledige basistraining) Open inschrijving.
Dag 1: Bestuurlijk / Juridisch / Organisatorisch
Trainer: Frank Rovers
Locatie in overleg

Dag 2: Financiële Aspecten
Trainer: Ries Kniest
Locatie in overleg

Dag 3: Internet Rechercheren / Training OSINT (Open Source Intelligence) 
Trainer: Wilfred van Roij 
Locatie in overleg

Dag 4:  
Ochtend: Bestuurlijke besluitvorming en rechtsgang
Trainer: Jasper van Ginneken

Middag: Praktijkcasus van A tot Z
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Locatie: in overleg

Dag 5: Gesprekstechnieken / BIBOB in de praktijk
Trainers: Rombout Schipper, Frank Rovers, Ries Kniest en een trainingsacteur
Locatie in overleg

Kosten voor deze 5 dagen € 3.475, - (excl. BTW) of € 695, - (excl. BTW) per dag.

Bestuurlijke / Juridische Opleiding BIBOB basis / gevorderden
1 dag
Trainer: Frank Rovers
Datum: in overleg
Locatie: Midden Nederland
Kosten € 695, - (excl. BTW) 

Financiële opleiding BIBOB verdieping 
2 dagen
Trainer: Ries Kniest
Datum: in overleg
Locatie: Midden Nederland
Kosten € 1.395, - (excl. BTW) 

Training Digitaal Rechercheren / Osint (Open Source Intelligence)
1 cq 2 dag (en (
Trainers: Wilfred van Roij 
Datum: in overleg
Locatie: Nijverheidsstraat 8, 5961 PJ Horst
Kosten iom Digitale Opsporing www.digitaleopsporing.nl

Opleiding BIBOB en Vastgoed 
1 dag
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Datum: in overleg
Midden Nederland / in overleg
€ 695, - (excl. BTW)

BIBOB Bootcamp / Terugkomdag 
1 dag
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Datum: in overleg
Midden Nederland / in overleg
€ 695, - (excl. BTW)

Klik hier om te schrijven voor een van onze trainingen.

Incompany - trainingen
De BIBOB Academie organiseert naast de trainingen met open inschrijving ook incompany-trainingen. Zie begin Incompany-trainingen

Voor het samenstellen van de Bibob incompany-trainingen zijn modules en onderwerpen beschikbaar uit de een / twee / drie van vierdaagse BIBOB-trainingen. Tijdens een oriënterend gesprek met u wordt het cursusmateriaal en besproken aan de hand waarvan u de onderwerpen vermeld voor de cursus. Het zal een evenwichtige cursus worden met beide theoretische als praktische onderwerpen. De lengte van de cursus wordt ook met u bepaald. De cursisten krijgen een kaart met al het cursusmateriaal, welke ook als naslagwerk gebruikt kan worden. Daarnaast krijgt iedere deelnemers na afloop een deelnemerscertificaat.

Neem contact met ons op voor meer informatie.