Wat is de BIBOB-scan?

98% van de gemeenten in Nederland past de Wet BIBOB in mindere of meerdere mate toe. Na de uitbreiding van de Wet BIBOB in juli 2013, hebben veel gemeenten het toepassingsbereik van de Wet BIBOB uitgebreid hetgeen in een BIBOB-Beleidslijn is verwoord. Voor de aanstaande wetswijziging 2020 zullen de beleidslijnen wederom dienen te worden aangepast. 
Vaak blijkt deze BIBOB-Beleidslijn een papieren werkelijkheid te zijn, waarbij men zegt als gemeente de Wet BIBOB toe te passen op specifieke of alle onderdelen, maar in de werkelijkheid blijkt, dat men daarvoor niet de kennis in huis heeft of dat de implementatie van de Wet BIBOB onvoldoende is om deze op een rechtmatige en adequate manier te kunnen toepassen.
Malafide vergunningaanvragers weten deze gemeenten makkelijk op te sporen om vervolgens te ervaren dat hun geen strobreed in de weg wordt gelegd om een stroman of een wazige financiële constructie op te voeren ter verkrijging van diezelfde vergunning. Dit is ondermijning ten top, waarbij de overheid feitelijk de crimineel aan het faciliteren is.

Hiervoor heeft de BIBOB-Academie een BIBOB-scan ontwikkeld. Deze scan behelst een 80-tal vragen aan specifieke medewerkers van de overheid over diverse onderwerpen in relatie tot de Wet BIBOB. Hierbij moet u denken aan:
- Wet- en regelgeving (hoe is binnen uw organisatie geregeld m.b.t. de Wet BIBOB en is dit afdoende?)
- BIBOB-Beoordeling (wie doet wat binnen uw organisatie?)
- Beter en breder "eigen huiswerk" (welke bronnen worden geraadpleegd?)
- Uitbreiding/Actualisatie BIBOB-Beleidslijn (is deze afdoende of niet?)
- Toezicht en Handhaving (geven we alleen vergunning af of controleren we die ook op de naleving ervan?)
- Financiën/Financiële beoordeling (is er voor de toepassing van de Wet BIBOB geld/ Wie doet de financiële beoordeling binnen BIBOB?)
- Werkproces BIBOB (wordt de werkwijze toepassing Wet BIBOB geborgd in een praktisch werkproces?)
- Privacy (is men privacyproof om de Wet BIBOB rechtmatig te kunnen toepassen?)

In een afsluitend rapport zal de BIBOB-academie u naast conclusies (evaluatie) ook ruime aanbevelingen doen hoe de Wet BIBOB binnen uw organisatie het beste vormgegeven kan worden. Een handige managementrapportage is ook onderdeel van dit eindrapport.
Naast oplevering van dit eindrapport zullen deze aanbevelingen vervolgens worden gepresenteerd aan u als organisatie.
De scan wordt uitgevoerd door Frank Rovers.

Kosten; €2495,- excl. BTW.

Heeft u interesse neem s.v.p. contact op het de BIBOB-Academie via info@bibobacademie.nl

 

Bibob Academie Wat is de BIBOB-scan?
Bibob-Academie in coronatijd.
Ondanks dat we te maken hebben met een hardnekkig coronavirus gaan de trainingen binnen de Bibob-academie gewoon door en wel online via MS Teams. Lees alles over onze maatregelen en het aanbod via deze link:


Vijfdaagse daagse BIBOB-opleiding (volledige basistraining) Open inschrijving.
Dag 1: Bestuurlijk / Juridisch / Organisatorisch
Trainer: Frank Rovers
Locatie in overleg

Dag 2: Financiële Aspecten
Trainer: Ries Kniest
Locatie in overleg

Dag 3: Internet Rechercheren / Training OSINT (Open Source Intelligence) 
Trainer: Wilfred van Roij 
Locatie in overleg

Dag 4:  
Ochtend: Bestuurlijke besluitvorming en rechtsgang
Trainer: Jasper van Ginneken

Middag: Praktijkcasus van A tot Z
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Locatie: in overleg

Dag 5: Gesprekstechnieken / BIBOB in de praktijk
Trainers: Rombout Schipper, Frank Rovers, Ries Kniest en een trainingsacteur
Locatie in overleg

Kosten voor deze 5 dagen € 3.475, - (excl. BTW) of € 695, - (excl. BTW) per dag.

Bestuurlijke / Juridische Opleiding BIBOB basis / gevorderden
1 dag
Trainer: Frank Rovers
Datum: in overleg
Locatie: Midden Nederland
Kosten € 695, - (excl. BTW) 

Financiële opleiding BIBOB verdieping 
2 dagen
Trainer: Ries Kniest
Datum: in overleg
Locatie: Midden Nederland
Kosten € 1.395, - (excl. BTW) 

Training Digitaal Rechercheren / Osint (Open Source Intelligence)
1 cq 2 dag (en (
Trainers: Wilfred van Roij 
Datum: in overleg
Locatie: Nijverheidsstraat 8, 5961 PJ Horst
Kosten iom Digitale Opsporing www.digitaleopsporing.nl

Opleiding BIBOB en Vastgoed 
1 dag
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Datum: in overleg
Midden Nederland / in overleg
€ 695, - (excl. BTW)

BIBOB Bootcamp / Terugkomdag 
1 dag
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Datum: in overleg
Midden Nederland / in overleg
€ 695, - (excl. BTW)

Klik hier om te schrijven voor een van onze trainingen.

Incompany - trainingen
De BIBOB Academie organiseert naast de trainingen met open inschrijving ook incompany-trainingen. Zie begin Incompany-trainingen

Voor het samenstellen van de Bibob incompany-trainingen zijn modules en onderwerpen beschikbaar uit de een / twee / drie van vierdaagse BIBOB-trainingen. Tijdens een oriënterend gesprek met u wordt het cursusmateriaal en besproken aan de hand waarvan u de onderwerpen vermeld voor de cursus. Het zal een evenwichtige cursus worden met beide theoretische als praktische onderwerpen. De lengte van de cursus wordt ook met u bepaald. De cursisten krijgen een kaart met al het cursusmateriaal, welke ook als naslagwerk gebruikt kan worden. Daarnaast krijgt iedere deelnemers na afloop een deelnemerscertificaat.

Neem contact met ons op voor meer informatie.