Vijfdaagse complete BIBOB training (opleiding tot Bibob-coördinator)

De vijfdaagse training omvat alle facetten van de Wet BIBOB en kent een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk en vormt de basis voor iedereen die met de Wet BIBOB aan de slag gaat. Dit is feitelijk de basistraining voor iedere Bibob-coordinator, maar ook voor degene die geïnteresseerd zijn in specifieke onderdelen van de toepassing van de Wet Bibob

Kosten: Totaal € 4375, - (Excl. Btw) - Per dag € 695, - (Excl. Btw),

Resultaat
Het heeft onze voorkeur dat eerst de dagen 1 en 2 gevolgd dienen te worden en daarna dag 3, 4 en 5.
Na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle facetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaling te maken naar uw werkpraktijk. De cursisten krijgen een map met al het cursusmateriaal, welke ook als naslagwerk gebruikt kan worden. Bovendien ontvangt elke deelnemer na afloop een deelnemerscertificaat.

Onderwerpen
Dag 1: Bestuurlijk en juridisch
On line c.q. op locatie
Trainer: Frank Rovers
 
De volgende onderwerpen worden deze dag behandeld:
• geschiedenis en positie van de Wet BIBOB,
• zakelijke samenwerkingsverbanden,
• gemeentelijk BIBOB beleid,
• “Eigen Huiswerk”: brononderzoek, BIBOB-criteria en 
          onderzoeksstrategieën,
• adviesaanvraag Landelijk Bureau BIBOB (LBB),
• procedure na ontvangst advies LBB (vergewisplicht / casuïstiek),
• tipfunctie OvJ,
• opvallende zaken / tips / casuïstiek,
• jurisprudentie Wet BIBOB,
• bezwaar- / beroepsprocedure,
• informatiebeveiliging / Privacy,
• uitbreiding Wet BIBOB, en
• RIEC's (geschiedenis, werkwijze, taak, casuïstiek).

Dag 2:  Financiële Aspecten
On line c.q. op locatie
Trainer: Ries Kniest

De volgende onderwerpen komen aan de orde, behandeld veel praktijkmateriaal wordt behandeld 
in de vorm van voorbeelden en casussen: 
• financiële beoordeling mbv het BIBOB-Huis,
• bepalen van de financieringsbehoefte,
• herkomst van de financiering,
• ondernemingsplan,
• financieringscontracten,
• jaarrekeningen,
• witwassen en artikel 3 Wet BIBOB,
• inkomstenbelasting en omzetbelasting, en
• de a en de b grond.

Dag 3: "Eigen Huiswerk" / Digitaal Rechercheren
On line c.q. locatie Horst, Nijverheidsweg 8
Trainers: Paul de Vlieger c.q. Wilfred van Roij
Inhoud :

 Training OSINT (Open Source Intelligence) – 1 dag.

 Tijdens de eendaagse training Open Source Intelligence (OSINT) worden deelnemers getraind in de basistechnieken van het zoeken naar personen en bedrijven op het internet met behulp van openbare bronnen.
Inhoud:
- Introductie
- Werkplek
- Juridische kaders
- OSINT (zoekmachines, databanken, archieven, social media etc.)
- Digitaal sporenonderzoek
- Zoekstrategieën

 De eendaagse training is meer theoretisch ingesteld dan de tweedaagse training OSINT en het tempo ligt hoog. Vanwege de beperkte trainingsduur is de behandeling van casuïstiek in deze eendaagse training beperkt.
De eendaagse training OSINT kan tevens in het Engels worden verzorgd.

 Training OSINT (Open Source Intelligence) - 2 dagen.

 Tijdens de tweedaagse cursus Internet Rechercheren & Open Source Intelligence (OSINT) worden deelnemers opgeleid in praktische vaardigheden, technieken en hulpmiddelen om de enorme hoeveelheid informatie op internet te doorzoeken en deze resultaten snel te analyseren en toe te passen in de uitoefening van hun dagelijks werk.

Inhoud
Dag 1

Introductie
- Werkplek
- Juridische kaders
- Zoekstrategieën
- OSINT (databanken, archieven, social media etc.)
- Casuïstiek

 Dag 2

Internet Techniek
- Digitaal Sporenonderzoek
- Social media, deel II

 De 2-daagse incompany training OSINT is met verschillende modules verder op maat te maken, naar wens van de opdrachtgever. Deze modules zijn o.a. juridische kaders, databanken, financiële recherche, rapporteren, digitale fraudeherkenning & feitenonderzoek en digitale awareness.

Daarnaast behoort verzorging van deze opleiding in de Engelse taal tot de mogelijkheden.


Dag 4:
Ochtend: bestuurlijke besluitvorming en de rechtsgang.
On-line en op locatie 
Trainer: Jasper van Ginneken
Inhoud: under construction

Middag: Praktijkcasus van A tot Z
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Enkel op locatie
Inhoud: U krijgt een praktijkcasus voorgeschoteld die start vanaf de beoordeling van een Bibob vragenformulier tot aan de besluitvorming. Naast deze beoordeling raadpleegt u tal van open- half open- en gesloten bronnen, dient u aanvullende vragen op te stellen, een openingsbalans maken, een gesprek te voeren met de aanvrager(s) en maakt u een relatieschema om overzicht te houden op de casus. Uiteindelijk neemt u een beslissing in het kader van de Wet Bibob


Dag 5: BIBOB in de praktijk
Enkel op locatie
Trainers: Rombout Schipper, Frank Rovers en Ries Kniest en een acteur.

Na een inventarisatie van leerwensen gaan we aan de slag. De opzet is interactief: korte stukken theorie, 
afgewisseld met oefeningen. In de middag wordt samen met een trainingsacteur casuïstiek geoefend 
en nabesproken.
• kennismaking, doelen en verwachtingen,
• verschillende soorten agressie,
• luisteren,
• structuur van een gesprek,
• doorvragen,
• non-verbale communicatie,
• technieken en oefenen met lastige situaties, en
• oefenen met een acteur.

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op via de contactpagina , per e-mail van telefonisch.

Bibob-Academie in coronatijd.
Ondanks dat we te maken hebben met een hardnekkig coronavirus gaan de trainingen binnen de Bibob-academie gewoon door en wel online via MS Teams. Lees alles over onze maatregelen en het aanbod via deze link:


Vijfdaagse daagse BIBOB-opleiding (volledige basistraining) Open inschrijving.
Dag 1: Bestuurlijk / Juridisch / Organisatorisch
Trainer: Frank Rovers
Locatie in overleg

Dag 2: Financiële Aspecten
Trainer: Ries Kniest
Locatie in overleg

Dag 3: Internet Rechercheren / Training OSINT (Open Source Intelligence) 
Trainer: Wilfred van Roij 
Locatie in overleg

Dag 4:  
Ochtend: Bestuurlijke besluitvorming en rechtsgang
Trainer: Jasper van Ginneken

Middag: Praktijkcasus van A tot Z
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Locatie: in overleg

Dag 5: Gesprekstechnieken / BIBOB in de praktijk
Trainers: Rombout Schipper, Frank Rovers, Ries Kniest en een trainingsacteur
Locatie in overleg

Kosten voor deze 5 dagen € 3.475, - (excl. BTW) of € 695, - (excl. BTW) per dag.

Bestuurlijke / Juridische Opleiding BIBOB basis / gevorderden
1 dag
Trainer: Frank Rovers
Datum: in overleg
Locatie: Midden Nederland
Kosten € 695, - (excl. BTW) 

Financiële opleiding BIBOB verdieping 
2 dagen
Trainer: Ries Kniest
Datum: in overleg
Locatie: Midden Nederland
Kosten € 1.395, - (excl. BTW) 

Training Digitaal Rechercheren / Osint (Open Source Intelligence)
1 cq 2 dag (en (
Trainers: Wilfred van Roij 
Datum: in overleg
Locatie: Nijverheidsstraat 8, 5961 PJ Horst
Kosten iom Digitale Opsporing www.digitaleopsporing.nl

Opleiding BIBOB en Vastgoed 
1 dag
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Datum: in overleg
Midden Nederland / in overleg
€ 695, - (excl. BTW)

BIBOB Bootcamp / Terugkomdag 
1 dag
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Datum: in overleg
Midden Nederland / in overleg
€ 695, - (excl. BTW)

Klik hier om te schrijven voor een van onze trainingen.

Incompany - trainingen
De BIBOB Academie organiseert naast de trainingen met open inschrijving ook incompany-trainingen. Zie begin Incompany-trainingen

Voor het samenstellen van de Bibob incompany-trainingen zijn modules en onderwerpen beschikbaar uit de een / twee / drie van vierdaagse BIBOB-trainingen. Tijdens een oriënterend gesprek met u wordt het cursusmateriaal en besproken aan de hand waarvan u de onderwerpen vermeld voor de cursus. Het zal een evenwichtige cursus worden met beide theoretische als praktische onderwerpen. De lengte van de cursus wordt ook met u bepaald. De cursisten krijgen een kaart met al het cursusmateriaal, welke ook als naslagwerk gebruikt kan worden. Daarnaast krijgt iedere deelnemers na afloop een deelnemerscertificaat.

Neem contact met ons op voor meer informatie.