De Bibob Academie

De BIBOB Academie heeft een trainingenpakket dat alle facetten van de Wet BIBOB omvat. 
Daarnaast bieden we ook producten aan die binnen de toepassing van de Wet BIBOB u kunnen helpen deze toepassing naar een hoger niveau te tillen. Hierbij moet u denken aan een BIBOB-Scan, het opmaken van een BIBOB-Beleidslijn, een werkprocesbeschrijving van de Wet BIBOB binnen uw organisatie en ondersteuning bij de analyse van BIBOB dossiers. Zie onder het tabblad "Ondersteuning".

INLEIDING
De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) kan bij een vergunningaanvraag (D&H/exploitatievergunning - bouwvergunning, milieu-vergunning, evenementen) worden ingezet door overheidslichamen bij de beoordeling van de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiële middelen. De Wet BIBOB kan ook worden toegepast bij subsidieaanvragen, aanbestedingen en bij vastgoed- en grondtransacties.

Dit vereist een nauwkeurig onderzoek binnen de wettelijke kaders door het betrokken overheidslichaam en vergt verschillende competenties (zoals juridische kennis, kennis van de relevante bestuurlijke zaken, kennis van financiële aspecten, uitvoeren van financieel onderzoek en gesprekstechnieken). Om u te kunnen bekwamen in al deze competenties biedt de BIBOB Academie een complete training aan die alle facetten van de Wet BIBOB omvat en met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk. De trainers van de BIBOB Academie hebben een ruime ervaring op het gebied waarin ze doceren en hebben zich in de praktijk ruimschoots bewezen.

AANBOD
Producten:

BIBOB-Scan: 
Opmaat/audit/evaluatie van de (bestaande) toepassing van de wet BIBOB binnen uw organisatie.

BIBOB-Beleidslijn:
Geen papieren werkelijkheid maar een BIBOB beleidslijn op maat waarin benoemd wordt op welke onderwerpen actief en/of passief de Wet BIBOB wordt toegepast. Daar kunnen we als BIBOB Academie zorg voor dragen.

BIBOB-Werkproces: 
Een in VISIO opgemaakt schematisch en inhoudelijk werkproces BIBOB met handige hyperlinks welke verwijzen naar formats, vragenformulieren, 
wetteksten, convenanten, contactgegevens e.d.

Analyse van BIBOB dossiers:
Zowel op juridisch als op financieel gebied kan de BIBOB Academie u ondersteunen bij de analyse van BIBOB dossiers.

Trainingen:
De BIBOB Academie biedt u een volwaardig opleidingspakket aan waarin alle aspecten van de Wet BIBOB worden behandeld:
  • Bestuurlijke aspecten
  • Juridische aspecten
  • Financiële aspecten
  • "Eigen Huiswerk"/ Digitaal Rechercheren
  • Gesprekstechnieken (gedrag en houding)

RESULTAAT
Na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle facetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw werkpraktijk.

DOELGROEP
Beleidsmedewerkers, BIBOB-coördinatoren, juristen Algemeen Juridische Zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid, medewerkers van het RIEC, de Politie, het Openbaar Ministerie en het Landelijk Bureau BIBOB. Functionarissen belast met het beoordelen van de integriteit van onroerende zaak transacties.

INHOUD
De BIBOB Academie leert u op een praktische manier (financiële) gegevens te combineren en te analyseren zodat een totaalbeeld ontstaat van de integriteit van de betrokken personen en het te investeren geld. Door het volgen van de opleiding wordt u getraind om het gemeentelijk BIBOB-beleid op te stellen, te actualiseren en te beheren. Ook wordt stilgestaan bij de samenwerking met interne en externe partijen en welke rol u als BIBOB-coördinator dient te spelen. Het gaat bijvoorbeeld om samenwerking met de afdeling juridische zaken, de afdeling handhaving, vergunningen en toezicht, de politie, de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), de Belastingdienst en het Landelijk Bureau BIBOB. 

Het BIBOB-Huis©
Een goede BIBOB-analyse vergt een gestructureerde aanpak. Zodat u niet alleen alle vereiste werkzaamheden uitvoert, maar deze ook in de juiste volgorde uitvoert. Het BIBOB-Huis© is het hulpmiddel voor deze gestructureerde aanpak. Dit concept krijgt u tijdens de training uitgelegd en vormt de rode draad tijdens de training. We hebben dit concept in september 2013 geïntroduceerd en de cursisten zijn er enthousiast over !1.       Betrokkenen
2.       Individuen (zakelijk samenwerkingsverband)
3.       Begroting (transparantie financiële structuur)
4.       Onderneming (transparante bedrijfs- en ondernemingsstructuur)
5.       Beslissing

U ziet dat het BIBOB-Huis is gebouwd op de kavel “Besluit toepassen BIBOB”, waarmee is aangegeven dat het overheidslichaam de Wet BIBOB alleen kan toepassen indien dat vooraf is aangegeven. Het uiteindelijke doel is het verlenen van bijvoorbeeld de vergunning, ofwel u plaatst het dak op het BIBOB-Huis. Maar voordat het dak kan worden geplaatst, voert u stap 1 tot en met 5 uit. Deze stappen voert u weldoordacht uit, zodat u een stevige fundering (1), degelijke pilaren (2, 3, 4) en sterke dwarsbalken (5) krijgt. Voert u ook maar één van de vijf stappen niet goed uit, dan is de constructie van het BIBOB-Huis te zwak om het dak te dragen. Dan bestaat de kans dat het BIBOB-Huis instort, ofwel de uitgevoerde analyse kan de uiteindelijke beslissing niet dragen.

Zoals gezegd krijgt u deze stappen tijdens de training verder uitgelegd. Door deze structuur bent u na de training in staat om de BIBOB dossiers goed gestructureerd te analyseren, zodat u het “eigen huiswerk” volledig heeft uitgevoerd en ook weet tot hoever u kunt gaan bij de analyse.

Mocht u meer willen weten over dit concept, neem dan even contact met ons op. We hebben een mooie brochure over het BIBOB-Huis, maar u kunt ook een mondelinge toelichting op het concept krijgen.

TRAININGEN
Klik hier om naar een uitgebreide beschrijving van de trainingen te gaan. 
1.       Vierdaagse complete BIBOB training (basis) 
          bestuurlijk/juridisch/financieel/digitaal 
          rechercheren/gesprekstechnieken
2.       Eendaagse best./jur. BIBOB training voor gevorderden
3.       Tweedaagse financiële BIBOB training voor gevorderden
4.       Tweedaagse training Digitaal Rechercheren
5.        Bootcamp / Terugkomdag

Klik hier om u in te schrijven voor een van onze trainingen.

Bibob-Academie in coronatijd.
Ondanks dat we te maken hebben met een hardnekkig coronavirus gaan de trainingen binnen de Bibob-academie gewoon door en wel on-line via MS Teams. Lees alles over onze maatregelen en het aanbod via deze link:


Vierdaagse BIBOB-training (volledige basistraining) Open inschrijving.
Dag 1: Bestuurlijk / Juridisch / Organisatorisch
Trainer: Frank Rovers
Locatie in overleg

Dag 2: Financiële Aspecten
Trainer: Ries Kniest
Locatie in overleg

Dag 3: "Eigen Huiswerk" / Digitaal Rechercheren
Trainer: Frank Rovers en Ries Kniest
Locatie in overleg

Dag 4: Gesprekstechnieken / BIBOB in de praktijk
Trainers: Rombout Schipper, Frank Rovers, Ries Kniest en een trainingsacteur
Locatie in overleg

Kosten voor deze 4 dagen € 2.295, - (excl. BTW) van € 595, - (excl. BTW) per dag.

Bestuurlijke / Juridische Training BIBOB basis / gevorderden
1 dag
Trainer: Frank Rovers
Datum: in overleg
Locatie: Midden Nederland
Kosten € 595, - (excl. BTW) 

Financiële opleiding BIBOB verdieping 
2 dagen
Trainer: Ries Kniest
Datum: 10 en 17 maart 2020
Locatie: Utrecht, Vergader en congrescentrum De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht
Kosten € 1.195, - (excl. BTW) 

Opleiding "Eigen Huiswerk" / Digitaal Rechercheren 
1 dag
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Datum: in overleg
Locatie: Midden Nederland
Kosten € 695, - (excl. BTW) 

Training BIBOB en Vastgoed 
1 dag
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Datum: in overleg
Midden Nederland / in overleg
€ 595, - (excl. BTW)

BIBOB Bootcamp / Terugkomdag 
1 dag
Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Datum: in overleg
Midden Nederland / in overleg
€ 595, - (excl. BTW)

Klik hier om te schrijven voor een van onze trainingen.

Incompany - trainingen
De BIBOB Academie organiseert naast de trainingen met open inschrijving ook incompany-trainingen. Zie begin Incompany-trainingen

Voor het samenstellen van de Bibob incompany-trainingen zijn modules en onderwerpen beschikbaar uit de een / twee / drie van vierdaagse BIBOB-trainingen. Tijdens een oriënterend gesprek met u wordt het cursusmateriaal getoond en besproken aan de hand waarvan u de onderwerpen vermeld voor de cursus. Het zal een evenwichtige cursus worden met beide theoretische als praktische onderwerpen. De lengte van de cursus wordt ook met u bepaald. De cursisten krijgen een kaart met al het cursusmateriaal, welke ook als naslagwerk gebruikt kan worden. Daarnaast krijgt iedere deelnemers na afloop een deelnemerscertificaat.

Neem contact met ons op voor meer informatie.