Wet Bevordering
Integriteitsbeoordelingen
Openbaar Bestuur

Designed by Новости гламура

Designed by Новостной портал

 

De BIBOB Academie heeft een trainingenpakket dat alle facetten van de Wet BIBOB omvat. 

Daarnaast bieden we ook producten aan die binnen de toepassing van de Wet BIBOB u kunnen helpen deze toepassing naar een hoger niveau te tillen. Hierbij moet u denken aan een BIBOB-Scan, het opmaken van een BIBOB-Beleidslijn en een werkprocesbeschrijving van de Wet BIBOB binnen uw organisatie. Zie onder het tabblad "Ondersteuning".

INLEIDING

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) kan bij een vergunningaanvraag (D&H/exploitatievergunning - bouwvergunning, milieu-vergunning, evenementen) worden ingezet door overheidslichamen bij de beoordeling van de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiële middelen. De Wet BIBOB kan ook worden toegepast bij subsidieaanvragen, aanbestedingen en bij vastgoed- en grondtransacties.

Dit vereist een nauwkeurig onderzoek binnen de wettelijke kaders door het betrokken overheidslichaam en vergt verschillende competenties (zoals juridische kennis, kennis van de relevante bestuurlijke zaken, kennis van financiële aspecten, uitvoeren van financieel onderzoek en gesprekstechnieken). Om u te kunnen bekwamen in al deze competenties biedt de BIBOB Academie een complete training aan die alle facetten van de Wet BIBOB omvat en met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk. De trainers van de BIBOB Academie hebben een ruime ervaring op het gebied waarin ze doceren en hebben zich in de praktijk ruimschoots bewezen.

AANBOD

Producten:

 • BIBOB-Scan: 
  Opmaat/audit/evaluatie van de (bestaande) toepassing van de wet BIBOB binnen uw organisatie.

 • BIBOB-Werkproces: 
  Een in VISIO opgemaakt schematisch en inhoudelijk werkproces BIBOB met handige hyperlinks welke verwijzen naar formats, vragenformulieren, 
  wetteksten, convenanten, contactgegevens e.d.

Trainingen:

De BIBOB Academie biedt u een volwaardig opleidingspakket aan waarin alle aspecten van de Wet BIBOB worden behandeld:

 • Bestuurlijke aspecten

 • Juridische aspecten

 • Financiële aspecten

 • "Eigen Huiswerk"/ Digitaal Rechercheren

 • Gesprekstechnieken (gedrag en houding)

RESULTAAT

Na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle facetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw werkpraktijk.

 

DOELGROEP

Beleidsmedewerkers, BIBOB-coördinatoren, juristen Algemeen Juridische Zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid, medewerkers van het RIEC, de Politie, het Openbaar Ministerie en het Landelijk Bureau BIBOB. Functionarissen belast met het beoordelen van de integriteit van onroerende zaak transacties.

INHOUD

De BIBOB Academie leert u op een praktische manier (financiële) gegevens te combineren en te analyseren zodat een totaalbeeld ontstaat van de integriteit van de betrokken personen en het te investeren geld. Door het volgen van de opleiding wordt u getraind om het gemeentelijk BIBOB-beleid op te stellen, te actualiseren en te beheren. Ook wordt stilgestaan bij de samenwerking met interne en externe partijen en welke rol u als BIBOB-coördinator dient te spelen. Het gaat bijvoorbeeld om samenwerking met de afdeling juridische zaken, de afdeling handhaving, vergunningen en toezicht, de politie, de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), de Belastingdienst en het Landelijk Bureau BIBOB. 

Het BIBOB-Huis©

Een goede BIBOB-analyse vergt een gestructureerde aanpak. Zodat u niet alleen alle vereiste werkzaamheden uitvoert, maar deze ook in de juiste volgorde uitvoert. Het BIBOB-Huis© is het hulpmiddel voor deze gestructureerde aanpak. Dit concept krijgt u tijdens de training uitgelegd en vormt de rode draad tijdens de training. We hebben dit concept in september 2013 geïntroduceerd en de cursisten zijn er enthousiast over !


 

1.       Betrokkenen

2.       Individuen

3.       Begroting

4.       Onderneming

5.       Beslissing

U ziet dat het BIBOB-Huis is gebouwd op de kavel “Besluit toepassen BIBOB”, waarmee is aangegeven dat het overheidslichaam de Wet BIBOB alleen kan toepassen indien dat vooraf is aangegeven. Het uiteindelijke doel is het verlenen van bijvoorbeeld de vergunning, ofwel u plaatst het dak op het BIBOB-Huis. Maar voordat het dak kan worden geplaatst, voert u stap 1 tot en met 5 uit. Deze stappen voert u weldoordacht uit, zodat u een stevige fundering (1), degelijke pilaren (2, 3, 4) en sterke dwarsbalken (5) krijgt. Voert u ook maar één van de vijf stappen niet goed uit, dan is de constructie van het BIBOB-Huis te zwak om het dak te dragen. Dan bestaat de kans dat het BIBOB-Huis instort, ofwel de uitgevoerde analyse kan de uiteindelijke beslissing niet dragen.

Zoals gezegd krijgt u deze stappen tijdens de training verder uitgelegd. Door deze structuur bent u na de training in staat om de BIBOB dossiers goed gestructureerd te analyseren, zodat u het “eigen huiswerk” volledig heeft uitgevoerd en ook weet tot hoever u kunt gaan bij de analyse.

Mocht u meer willen weten over dit concept, neem dan even contact met ons op. We hebben een mooie brochure over het BIBOB-Huis, maar u kunt ook een mondelinge toelichting op het concept krijgen.

TRAININGEN

Klik hier om naar een uitgebreide beschrijving van de trainingen te gaan. 

1.       Vierdaagse complete BIBOB training (basis)
          bestuurlijk/juridisch/financieel/digitaal
          rechercheren/gesprekstechnieken

 

2.       Eendaagse best./jur. BIBOB training voor gevorderden

 

3.       Tweedaagse financiële BIBOB training voor gevorderden

 

4.       Tweedaagse training Digitaal Rechercheren

 

5.        Bootcamp / Terugkomdag

 

Klik op onderstaande knop om u in te schrijven.

Inschrijven
 

 

 

Trainingsdata

 

Vierdaagse complete BIBOB training (basis)

Dag 1: Bestuurlijk/Juridisch.
Trainer: Frank Rovers
Datum en locatie in overleg

Dag 2: Financiële Aspecten
Trainer: Ries Kniest
Datum en locatie in overleg

Dag 3: "Eigen Huiswerk"/Digitaal Rechercheren
Trainer: Frank Rovers en Ries Kniest
Datum en locatie in overleg

Dag 4: Gesprekstechnieken/BIBOB in de praktijk
Trainers: Rombout Schipper, Frank Rovers, Ries Kniest en een acteur
Datum en locatie in overleg

Kosten voor 4 dagen € 2.295,- (excl. BTW) c.q. €595,- (excl. Btw) per dag

Eendaagse Bestuurlijke/Juridische Training BIBOB basis/gevorderden

Trainer: Frank Rovers
Data: in overleg
Locatie: Midden Nederland
Kosten € 595,- (excl. BTW) 

Tweedaagse Financiële Training BIBOB voor gevorderden

Trainer: Ries Kniest
Data: in overleg
Locatie: Midden Nederland
Kosten € 995,- (excl. BTW) 

Eendaagse Training "Eigen Huiswerk"/ Digitaal Rechercheren

Trainer: Frank Rovers en Ries Kniest
Data: in overleg
Locatie: Midden Nederland
Kosten € 595,- (excl. BTW) 

Eendaagse training BIBOB en Vastgoed

Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Datum: in overleg
Midden Nederland/in overleg
€ 595,- (excl. BTW)

BIBOB Bootcamp/Terugkomdag

Trainers: Frank Rovers en Ries Kniest
Datum: in overleg
Midden Nederland/in overleg
€ 595,- (excl. BTW)

 

Inschrijven

 

In Company Trainingen

De BIBOB Academie organiseert naast de trainingen met open inschrijving ook in company trainingen. 

Voor het samenstellen van de in company BIBOB trainingen zijn modules en onderwerpen beschikbaar uit de een/twee/drie of vierdaagse BIBOB-trainingen. Tijdens een oriënterend gesprek met u wordt het cursusmateriaal getoond en besproken aan de hand waarvan u de onderwerpen selecteert voor de cursus. Het zal een evenwichtige cursus worden met zowel theoretische als praktische onderwerpen. De lengte van de cursus wordt daarbij ook met u afgestemd. De cursisten krijgen een map met al het cursusmateriaal, welke ook als naslagwerk gebruikt kan worden.

Neem contact met ons op voor meer informatie:

frankroversadvies@gmail.com

Inschrijven