Training: “Zorgfraude en Bibob”

In november start de Bibob-Academie met een 5 daagse in company training “Zorgfraude en Bibob”. De landelijke media staan er momenteel bol van. De zorgfraude neemt in ons land ongekende vormen aan. Jaarlijks wordt er voor miljarden euro's fraude gepleegd in de zorg door zgn. "zorgcowboys". Ook criminelen hebben de zorgmarkt ontdekt als nieuwe mogelijkheid om geld wit te wassen. Een recent verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer legt nog eens pijnlijk bloot wat er eigenlijk aan de hand is en wat we als overheid daartegen gedaan hebben, beter gezegd niet gedaan hebben.

Kwaadwillende zorgaanbieders wordt geen strobreed in de weg gelegd en eenmaal betrapt kunnen ze, vaak onder een andere naam, zo weer ongestoord hun gang gaan. Dit past niet in een rechtsstaat die Nederland pretendeert te zijn.

Naar verwachting per 1 oktober a.s. wijzigt de Wet Bibob waardoor er meer en beter misstanden binnen “zorgend” Nederland kunnen worden aangepakt. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat haar informatie delen met het Landelijk Bureau Bibob. Dat is nog maar een begin.

Gemeenten, met name het sociale domein, zijn aan zet. Zij dienen aan de voorkant barrières (o.a. voorwaarden en controles) op te werpen door inschrijvingen van zorgaanbieders controleerbaar te maken. Dit kan middels subsidies, aanbestedingen en vergunningen die gemeenten kunnen toepassen binnen het zorgdomein al naargelang hun werkproces dat men daarop heeft c.q. wil/gaat inrichten. Eenmaal vermoedens van misstanden geconstateerd kan de Wet Bibob z’n werk doen, maar dan moet de gemeente ook daar wel op ingericht en klaar voor zijn.

In een 5 daagse training willen we het sociaal domein, toezichthouders, sociale rechercheurs en anderen die een rol spelen binnen de aanpak van zorgfraude gaan leren wat te doen en hoe hun organisatie het zorgproces dient in te richten.

Trainingen in company:
Op locatie naar keuze c.q. in overleg zijn incompanytrainingen mogelijk op afspraak.
(bv. meerdere medewerkers van het sociale domein van één gemeente)
Deelname van minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers
Kosten in overleg.

Het programma (onder voorbehoud van wijzigingen) ziet er voorlopig als volgt uit:


Dag 1: Ochtend (09.00u-12.30u):

Wat is zorgfraude en hoe herken je de signalen?

In de ochtend krijg je inzicht in de ontwikkeling van de aanpak van zorgfraude in de loop der jaren. Hierbij gaat het niet alleen over zorgwinsten en zorgfraude, maar ook over de kwaliteit van zorg. Aan de hand van de onderzoeksbevindingen van Judith gaat ze dieper in op de diversiteit aan zorgaanbieders waar gemeenten mee te maken hebben, hoe je fraude kunt herkennen en wat de obstakels zijn om fraude aan te kunnen tonen. Je leert zelf onderzoek te doen via openbare bronnen en hoe je die kunt gebruiken als gemeente. Verder geeft ze inzicht in de positie van de cliënten en de rol die gemeenten kunnen spelen in de aanpak van zorgfraude.

Middag (13.00u – 16.30u):

Aan de slag met praktijk casuïstiek.

Aan de hand van concrete casussen brengen we de onderzoekstechnieken in de praktijk. Hierbij leer je onder andere welke cijfers uit de jaarrekening / jaarverantwoording van belang zijn en hoe je die als aanknopingspunten voor je onderzoek verder kunt gebruiken. Je leert via meerdere openbare bronnen onderzoek te doen en verbanden te leggen.

Trainer: Judith Spanjers
Judith is onderzoeksjournalist en o.a. werkzaam voor Follow the Money. Daarnaast geeft ze trainingen, lezingen en workshops over de aanpak van zorgfraude. Judith doet inmiddels 7 jaar onderzoek naar zorgfraude in Nederland en weet de vinger haarfijn te leggen op wat er misgaat in de gemeentelijke zorg.


Dag 2: Ochtend/Middag (09.00u – 16.30u)

Bibob - Bestuurlijk/Juridisch/Organisatorisch.

Trainer: Frank Rovers
Frank runt samen met zijn partner Ries Kniest de Bibob-Academie en heeft ruim 10 jaar ervaring met het doceren in de Wet Bibob in al haar facetten. Frank heeft ook aan de wieg gestaan van de vorming van de RIEC’s in Nederland. U krijgt naast een praktische en juridische uitleg over de Wet Bibob ook een voorlichting hoe u het zorgproces binnen uw gemeente zo efficiënt mogelijk dient in te richten om de Wet Bibob op zorginstellingen te kunnen toepassen. Daarnaast vertelt Frank over de nieuwe mogelijkheden om de Wet Bibob toe te passen bij zorgfraude, maar ook wat (nog steeds) niet kan maar waar wel oplossingen voor zijn. Onderwerpen zoals aanbesteding, contractering, vergunningen, subsidies, werkproces, vragenlijsten en privacy-aspecten komen ruimschoots aan bod.


Dag 3: Ochtend/Middag (09.00u – 16.30u)

Bibob – de financiële aspecten

Trainer : Ries Kniest
Ries runt samen met zijn partner Frank Rovers de Bibob-Academie en is als forensisch- en registeraccountant werkzaam bij de Belastingdienst. Ries heeft een ruime ervaring opgebouwd in het financieel beoordelen van Bibob-dossiers en kan dit op praktische wijze overbrengen tijdens trainingen. Het is de malafide “zorgcowboy” immers te doen om financieel gewin te behalen, waar Ries u voor wilt behoeden door het geven van praktische tips en voorbeelden en de toepassing van het Bibob-huis bij de behandeling van casuïstiek.


Dag 4: Ochtend/Middag (09.00u – 15.00u):

Osint – Digitaal rechercheren in open bronnen

Trainer: Kevin van den Eshof / Ian van der Wurff
Kevin van den Eshof / Ian van der Wurff werken bij Digitale Opsporing en legt u deze dag uit hoe u uw informatiepositie versterkt door oa open bronnen in te zetten in het onderzoek. Ook zal er in gegaan worden op het inlichtingenproces. We gaan verder dan alleen de internettools die ingezet kunnen worden, maar ook de inrichting van het proces vooraf, tijdens en na het onderzoek. Men sluit af met een actuele praktijkcasus. Diverse onderwerpen komen voorbij; Informatiegestuurd optreden / Het inlichtingenproces
Bias in onderzoek (Hoe vooroordelen je onderzoeksproces kunnen beïnvloeden)
Themagericht & Gebiedsgebonden onderzoek - ken je tegenstander
Informatie verrijken met OSINT – OSINT Tools en processen
“Red Hatting” het kunnen inleven in je subject
Casus Ondermijning – combineren van informatie uit gesloten en open systemen

Middag (15.00u – 16.30u):

Demonstratie Noctua/Graydon

Horst Streck/Simon Naus – Noctua
Gerrit van den Berg/Roberto Tessaro - Graydon
Met een demonstratie wordt u wegwijs gemaakt hoe u met handige applicaties en vaak met één druk op de knop toegang krijgt tot een scala aan open bronnen die uw onderzoek naar malafide praktijken van zorgaanbieders inzichtelijk maakt. U gaat ontdekken dat dit handmatig niet meer te doen is en dat het schreeuwt om big data-onderzoek met “red flags/XSeptions” met monitoringsfunctie. Bovendien gaat u ontdekken dat het ook nog eens een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert.


Dag 5: Ochtend/Middag (09.00u – 16.30u)

BIBOB in de praktijk / gesprekstechnieken

Trainer: Rombout Schipper (Mede-eigenaar van Bureau Ten Bate)
Actrice: Willeke Visser (Directeur van haar acteursbureau)
In deze tijd van digitalisering en communicatie via e-mails vergeten we wel eens, dat het gewone gesprek voeren nog steeds de beste graadmeter is om te weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Papier kan liegen, dat zie je niet direct, mensen ook, maar daar zijn tools voor om dit te kunnen ontdekken. Voor hen die intake en vervolggesprekken doen binnen het sociale/zorgdomein is deze trainingsdag een aanrader. Na een inventarisatie van leerwensen gaan we aan de slag. De opzet is interactief: korte stukken theorie, afgewisseld met oefeningen. In de middag wordt samen met een trainingsacteur casuïstiek geoefend en nabesproken.
• kennismaking, doelen en verwachtingen,
• verschillende soorten agressie,
• luisteren,
• structuur van een gesprek,
• doorvragen,
• non-verbale communicatie,
• technieken en oefenen met lastige situaties, en oefenen met een acteur.

Inschrijven via de contactpagina.