Bibob-software


Bij het schrijven van de Bibob-gids, die u binnenkort ook via deze site kunt bestellen via de link, werd een paragraaf geschreven over de diverse software die in het Bibob-proces bij gemeenten worden ingezet. Bij het gereedkomen van het boek werd duidelijk dat dit een “wij van WC-eend” effect kreeg. Wij hebben dan ook besloten om het hoofdstuk dat voor u ligt wel in een e-book beschikbaar te stellen maar niet in het boek op te nemen. In de Bibob-gids zit daarnaast een bijlage met buitenlandse bronnen. In deze folder zijn deze links ook opgenomen en kunt u ze meteen raadplegen door er op te klikken. Veel leesplezier!

Bekijk Folder